Om Oss

"Our main focus is strategic financial decisions based on the long term goals of our partners."

DEDICATED CONSULTANTS

Om oss

Här på denna hemsida kan man lära sig mer om vad psykisk ohälsa är och hur man bäst hanterar psykisk ohälsa. Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, både vid ett enstaka tillfälle efter en traumatisk händelse, men också regelbundet. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt för att lindra de besvär som personer med psykisk ohälsa har. Genom att läsa på om psykisk ohälsa blir det sedan lättare att förstå vad personer som har en depression eller lider av ångest går igenom. Då är det också lättare att kunna stödja personen och vara till en större hjälp.

Jag som skriver på denna sida är varken läkare eller sakkunnig inom området utan har själv haft psykisk ohälsa och är därför mycket intresserad inom området. Här försöker jag dela med mig av information, tips och råd kring psykisk ohälsa så att andra personer lättare får en förståelse för vad personer med en psykisk ohälsa går igenom.