Behandling för psykos

Psykos är ett tillstånd där personen som drabbats har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Psykos kan uppstå i samband med att man lider av andra psykiska sjukdomar, som exempelvis schizofreni, men kan också uppstå i samband med att man intar droger eller alkohol. Psykos är ett allvarligt tillstånd som kan leda till att personen som har drabbats utsätter sig själv för fara då de inte kan se saker klart. Om man drabbas av en psykos bör man snarast söka läkarhjälp för att få en diagnos. En psykos kan vara ett tillfälligt tillstånd, exempelvis efter att man druckit för stora mängder alkohol eller intagit droger, men kan också vara ett tillstånd som personer hamnar i mer regelbundet.

Symptom för att man har drabbats av en psykos är vanligtvis hallucinationer, vaneföreställningar och tankestörningar. Andra symptom kan vara att man tappar talförmågan, minnet och även att man blir apatisk. Hallucinationer kan innebära att man ser saker som ingen annan ser men också att man hör röster som ingen annan hör. Ofta kommer rösterna inifrån huvudet och brukar vanligtvis kommentera allt du gör och säger men kan också beordra dig att utföra olika handlingar.

Vaneföreställningar kan bland annat innebära att man blir paranoid och tror att man är förföljd eller att personer bevakar en. Det kan också innebära att man inbillar sig att man är utvald för ett uppdrag, exempelvis av gud, eller att man utsatts för någon fantasifull händelse. Psykos kan också leda till att man får tankestörningar vilket innebär att man får svårt att avsluta en mening, att höra vad andra säger eller att ens tankar hela tiden störs av nya tankar som ploppar upp.

 

Behandling av psykos

En psykos kan komma plötsligt och oväntat eller byggas upp sakta under en längre tid. En psykos kan pågå i allt från någon vecka till flera år och kan också vara en engångshändelse medan det hos vissa personer kan uppstå regelbundet. Om en person får en psykos och har hallucinationer som kan innebära att personen utgör en fara för sig själv eller andra ska man alltid ringa SOS för att ta personen till en psykiatrisk akutmottagning.

Om man misstänker att man har en psykos eller om någon närstående har drabbats bör man snarast besöka en läkare för att få en diagnos. Då kan man snabbt sätta in rätt behandling och även rätt läkemedel för att mildra psykosen. Normalt brukar man behandla en psykos med psykoterapi och stödsamtal. Det går också att delta i gruppterapi och samtalsgrupper. I de flesta fall krävs det behandling med hjälp av läkemedel och då kan det handla om flera olika läkemedel för att hantera olika symptom, som exempelvis sömnlöshet, depression och ångest.

Som närstående är det bra att ta reda på så mycket information som möjligt om psykoser så att närstående kan vara ett bra stöd då en person får en psykos. Ofta kan närstående hjälpa till genom att lyssna och vara förstående men också med vardagliga ting som den drabbade själv har svårt att utföra.

Lämna en kommentar