Behandling för självskadebeteende

Att ha ett självskadebeteende kan bero på många olika orsaker. Ofta känner personerna en tomhet eller en hopplöshet och har tappat tron på både sig själv och framtiden. Det finns olika skäl till att man vill skada sig själv, både att man vill straffa sig själv, för att man kanske inte räcker till, men också för att väcka uppmärksamhet hos andra. Personer som skadar sig själva löper också större risk att få självmordstankar senare i livet.

Personer som har ett självskadebeteende lider ofta av depressioner eller ångest och väljer att döva sin ångest med att skada sig själva. Det går att jämföra med personer som istället dricker alkohol eller tar droger för att döva sin ångest, vilket också är en form av självskadebeteende. Ett självskadebeteende är nästan lika vanligt hos pojkar som hos flickor och uppstår ofta i yngre tonåren och pågår upp till ung vuxenålder. Dock är skadorna som åsamkas olika. Pojkar brukar vanligen slå sig själva i ansiktet, slå huvudet i väggen eller bränna sig medan flickor vanligtvis brukar rispa sig själva, med kniv eller naglar, eller skära sig med kniv. Vanligtvis är inte skadorna livshotande, eftersom det inte handlar om att ta livet av sig utan istället handlar det om att straffa sig själv.

 

Varför får man ett självskadebeteende

Varför man vill skada sig själv kan bero på flera olika saker. Vissa personer kan ha haft en svår uppväxt kanske med personer som lidit av psykisk ohälsa eller blivit utsatta för olika typer av övergrepp. Det är vanligt att barn försöker förtränga en svår uppväxt dock händer det att det kommer tillbaka i tonåren då barnen blir mer självständiga och också förstår mer. Vissa personer som lider av ångest eller depression kan också börja skada sig själva för att få något annat att tänka på.

Det finns också personer som har utvecklat ett självskadebeteende för att straffa sig själva och sedan göra andra uppmärksamma på skadorna, som exempelvis sina föräldrar eller en partner.

 

Behandling av självskadebeteende

Det finns olika behandlingar som man kan genomgå för att försöka bli av med sitt självskadebeteende. Utöver att man kan träffa en psykolog som man kan prata med kan man också delta i KBT, kognitiv beteendeterapi, eller dialektisk beteendeterapi där man främst får hjälp med att minska sitt behov att skada sig själv. Ofta krävs det även behandling mot orsaken till sitt självskadebeteende, som ofta beror på en svår uppväxt men kan också bero på en depression eller ångest. Genom en läkare kan man få en diagnos och hjälp med att välja rätt behandling för sin psykiska ohälsa. Man kan också få mediciner som lindrar depressioner och ångesten.

Det finns också många stödgrupper på Internet där man kan få hjälp av personer som har lidit av självskadebeteenden och som kan ge råd och tips men också stötta under tunga perioder. Tyvärr finns det också forum där personer med självskadebeteenden träffas och visar upp de skador som de ger sig själva, vilket kan påverka personer negativt.

Lämna en kommentar