Lär dig mer om psykisk ohälsa

Om man har en närstående som har en psykisk ohälsa kan det vara bra om man tar reda på så mycket information som möjligt om psykisk ohälsa. Desto mer man vet om psykisk ohälsa desto lättare blir det att förstå om en närstående har en psykisk ohälsa. Många som lider av en psykisk ohälsa talar ogärna om detta för andra. Men genom att man som närstående har läst på om psykisk ohälsa kan man snabbare uppfatta signalerna då någon lider av exempelvis en depression eller ångest och därför har det svårt att klara av vardagliga ting.

Hos Socialstyrelsen och hos sjukvården kan man få mer information om psykisk ohälsa. Dels kan man erhålla informationsblad men också hitta en hel del information på Internet. På Internet finns det dessutom massor av information att hitta om psykisk ohälsa men också forum där personer med psykisk ohälsa diskuterar med andra likasinnade personer. Det finns också ett flertal böcker inom området som är skrivna av välrenommerade läkare som också kan bidra till att man får mer information om psykisk ohälsa.

 

Delta i utbildningar eller stödgrupper

I vissa regioner runt om i Sverige så anordnas det utbildningsdagar för personer som är närstående till en person som är drabbad av psykisk ohälsa. Det finns också stödgrupper som man kan delta i där man får träffa andra personer som är i samma situation som en själv. Vid dessa sammankomster får man hör hur andra hanterar närstående med psykisk ohälsa men också möjligheten att kunna diskutera med andra och därigenom få både tips och råd. Man kan också gå en kurs i psykisk ohälsa genom sjukvården eller genom andra privata alternativ.

Om man har en närstående som lider av psykisk ohälsa så finns det ofta en orsak till varför personer har en depression eller lider av ångest. Det kan vara något som har hänt i barndomen eller så kanske personen har varit med om en traumatisk upplevelse som exempelvis en trafikolycka eller ett dödsfall av en närstående. Ibland har personer med psykisk ohälsa även andra fysiska problem som gör att personerna känner en viss hopplöshet inför framtiden.

Andra vanliga orsaker till att personer får en psykisk ohälsa kan vara att de har gått in i väggen, blivit arbetslösa eller har ekonomiska problem. Många personer med exempelvis olika beroenden som spelberoenden eller alkoholberoenden lider också av psykisk ohälsa som de dövar genom att spela eller dricka alkohol. Ofta är det deras beroenden som är grundorsaken till deras psykiska ohälsa från första början. För att komma ur en psykisk ohälsa krävs också att man bearbetar orsaken till varför man har en psykisk ohälsa. Finns det ekonomiska problem bör man be om hjälp för att lösa detta. Har man problem med alkohol, droger eller hasardspel bör man söka behandlingar för detta.

Som närstående är det viktigt att man är förstående och inte dömande, vilket ofta får en motsatt effekt som gör att den som har en psykisk ohälsa mår än mer dåligt. Man ska försöka att prata om problemen men framför allt bör man ta sig tid att lyssna på den person som inte mår bra.

Lämna en kommentar